Huisregels
Om jullie te beschermen voor jezelf en het festival veilig en rustig te laten verlopen zijn er een aantal huisregels opgesteld. Bij binnenkomst ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels:
 

Toegangsbewijs
Wij kunnen je alleen toegang tot het terrein verschaffen indien je in bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Deze kunnen gekocht worden via deze website en bij alle Primera winkels in Nederland. Op de festivaldag er ook kaarten aan de kassa te verkrijgen (indien nog beschikbaar).


Pinnen
Het is mogelijk om op het terrein te pinnen. Echter zijn er beperkt pinautomaten aanwezig. Neem voldoende contant geld mee om een mogelijke wachtrij te voorkomen!
 

Drugsbeleid
Het is verboden op het evenemententerrein drugs te bezitten of te verhandelen, bij constatering hiervan heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang van het terrein te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie.
 

Alcoholbeleid
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Wij maken gebruik van een polsbandjes-systeem. Op het festivalterrein zijn enkel zwakalcoholische dranken verkrijgbaar.
 

Minimum leeftijd
Wij hanteren geen minimum leeftijd. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen (wel even een ID meenemen ter controle!)


Legitimatie
Op verzoek van de veiligheidsmedewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe kan toegang tot het festival worden ontzegd.
 

Toegangscontrole
Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten te beschermen hebben de veiligheidsmedewerkers het recht je te controleren op het bezit van verboden voorwerpen.
 

Opvolgen aanwijzingen en instructies
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het festivalterrein verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd.


Onder invloed
Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol.
 

Laat vooral thuis:
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compactcamera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie). Wil je wel fotograferen met professionele apparatuur? Neem dan eerst even contact met ons op via info@pedropicopop.com
 

Handel en verkoop
Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.
 

Promotionele activiteiten 
Zonder toestemming van de organisatie staan wij het niet toe dat er flyers of posters verspreid worden op of rondom het festivalterrein en parkeerterrein. Wil je wel reclame maken? Stuur dan eerst even een mailtje naar info@pedropicopop.com
 

Video-, foto- en geluidsopnamen 
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.
 

Roken 
Het is strikt (!) verboden te roken in de binnenruimtes / tenten. Buiten is voldoende ruimte en mogelijkheid om je sigaretje op te steken.


Eigen risico 
Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. Stichting Popcultuur Raalte / Pedro Pico Pop evenals de medewerkers / vrijwilligers die op het festival werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Aanstootgevend gedrag / groepskledij
Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, worden door de beveiliging van het evenemententerrein verwijderd. Daarbij kan ook de politie ingeschakeld worden.
De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (b.v. motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.


Overige situaties 
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het terrein weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.

© all rights reserved -  2018 - 2021